Pengumuman Pengambilan Ijazah

Kepada seluruh Alumni Sarjana dan Magister IAIN palangka Raya Tahun 2017 sd Tahun 2023 diharapkan mengambil Ijazah sebagaimana tertera pada pengumuman terlampir:

Pengumuman Pengambilan Ijazah 2023

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan,

Dr. Nurul Wahdah, M.Pd